روانشناس هلن غیاثوند

هلن غیاثوند عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران عضو انجمن روانشناسی سلامت ایران عضو انجمن عصب روانشناختی (نوروسایکولوژی )ایران مشاوره پیش از ازدواج درمان اختلالات روانشناختی (اضطراب ،افسردگی ، وسواس) رواندرمانگری (ACT,CBT) خانواده درمانی ،زوج درمانی ،سالمند مشاوره تربیتی ،تحصیلی کودک و نوجوان سنجش و ارزیابی هوش ،استعداد ،شخصیت مشاوره پیشگیرانه ودرمان تبعات روانشناختی […]

Continue Reading

دکتر روانشناس خوب در تهرانپارس

محبوبه ایزدیدانشجوی دکتری روانشناسی عمومیدارای پروانه تخصصی از سازمان نظام روانشناسی ایرانعضو سازمان نظام روانشناسی ایرانعضو انجمن روانشناسی ایرانعضو انجمن روانشناسی سلامت ایرانعضو انجمن مطالعات سالمندیعضو انجمن عصب شناسی نوروسایکولوژیدرمان اختلالات اضطراب ، افسردگی، وسواس، زوج درمانیدرمانگر کودک و نوجوانمشاور در بحرانهای خیانت و طلاق آدرس شعبه تهرانپارس : فلکه اول تهرانپارس، خیابان امیری طائمه( […]

Continue Reading