روانشناس زهرا رفیعی

زهرا رفیعیکارشناس ارشد و روانشناسعضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایرانعضو انجمن روانشناسی سلامت ایرانعضو انجمن مطالعات سالمندی ایرانعضو انجمن ایین دادرسی مدنی ایرانعضو انجمن عصب روانشناسی نوروسایکولوژیمشاوره پیش از ازدواجدرمان اختلالات روانشناختی، اضطراب ،افسردگی، وسواسخانواده درمانی ،زوج درمانی ،طلاقسنجش و ارزیابی هوش و شخصیتمشاوره پیشگیرانه و درمان تبعات طلاق و سوگ آدرس کلینیک ذهن […]

Continue Reading