روانشناس هلن غیاثوند

هلن غیاثوند عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران عضو انجمن روانشناسی سلامت ایران عضو انجمن عصب روانشناختی (نوروسایکولوژی )ایران مشاوره پیش از ازدواج درمان اختلالات روانشناختی (اضطراب ،افسردگی ، وسواس) رواندرمانگری (ACT,CBT) خانواده درمانی ،زوج درمانی ،سالمند مشاوره تربیتی ،تحصیلی کودک و نوجوان سنجش و ارزیابی هوش ،استعداد ،شخصیت مشاوره پیشگیرانه ودرمان تبعات روانشناختی […]

Continue Reading