روانشناس زهرا رفیعی

زهرا رفیعیکارشناس ارشد و روانشناسعضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایرانعضو انجمن روانشناسی سلامت ایرانعضو انجمن مطالعات سالمندی ایرانعضو انجمن ایین دادرسی مدنی ایرانعضو انجمن عصب روانشناسی نوروسایکولوژیمشاوره پیش از ازدواجدرمان اختلالات روانشناختی، اضطراب ،افسردگی، وسواسخانواده درمانی ،زوج درمانی ،طلاقسنجش و ارزیابی هوش و شخصیتمشاوره پیشگیرانه و درمان تبعات طلاق و سوگ آدرس کلینیک ذهن […]

Continue Reading
روانشناس زهرا وحیدی

معرفی روانشناس زهرا وحیدی

زهرا وحیدی کارشناس ارشد روانشناسی عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران عضو انجمن روانشناسی مطالعات سالمندی ایران عضو انجمن روانشناسی سلامت ایران درمانگر کودک و نوجوان مشاور در بحرانهای خیانت و طلاق،غربالگری طلاق تربیت جنسی تشخیص و درمان بیش فعالی، اضطراب،وسواس و افسردگی فرزند پروری، بازی درمانی آدرس: شعبه تهرانپارس : فلکه اول تهرانپارس، […]

Continue Reading