روانشناس مهدی گل خواه

کلینیک های خانواده ایرانی در ایام نوروز

کلینیک های خانواده ایرانی در ایام نوروز پذیرای شما عزیزان می باشد مهدی گل خواه کارشناس ارشد روان شناسی عمومیعضو سازمان نظام روانشناسیدارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان روان شناسیعضو انجمن سلامتعضو انجمن عصب روانشناسی نوروسایکولوژیبیست سال سابقه تدریس و مشاوره در مدارس برتر تهران از جمله البرز و کوثرروانشناسی سالمندان ،روانشناس و مشاور در طلاق توافقیزوج […]

Continue Reading