دکتر روانشناس خوب در تهران

دکتر زیبا ایرانیمتخصص روانشناسی و روانسنجعضو هیئت علمی دانشگاه۲۸ مقاله علمی پژوهشی۳۲ تالیف کتابمدیر مسئول و موسس مرکز تخصصی روانشناسی و مشاوره خانواده ایرانی موسس و رئیس انجمن مطالعات سالمندی ایران نایب رئیس و دبیر انجمن روانشناسی سلامت ایران مشاور صدا و سیما مشاور و روان شناس گروه صنعتی پلیمر روان شناس کودک و خانوادهمشاوره […]

Continue Reading
دکتر زیبا ایرانی مشاوره تلفنی

مشاوره خانوادگی و زناشویی در ایام قرنطینه

مشاوره خانوادگی و زناشویی در ایام قرنطینه تلفن شعبه تهرانپارس : ۷۷۷۶۰۳۵۰ / ۷۷۷۶۰۳۸۱/ ۷۷۷۶۰۳۶۸ تلفن شعبه دهکده المپیک : ۴۴۷۲۷۳۷۳-۴۴۷۲۷۳۷۴ تلفن شعبه فردوسی : ۶۶۷۰۲۱۹۴/۶۶۷۰۳۵۷۶ تلفن شعبه پاسداران : ۲۲۷۷۹۲۶۵-۲۲۷۷۵۵۶۷

Continue Reading