روانشناس خوب در شرق تهران

زینب شریف عسکریکارشناس ارشد روانشناسیعضو سازمان نظام روانشناسی و مشاورهعضو انجمن روانشناسی مطالعات سالمندیعضو انجمن روانشناسی سلامتعضو انجمن عصب روانشناسی

بیشتر بخوانید

دکتر روانشناس خوب در تهرانپارس

محبوبه ایزدیدانشجوی دکتری روانشناسی عمومیدارای پروانه تخصصی از سازمان نظام روانشناسی ایرانعضو سازمان نظام روانشناسی ایرانعضو انجمن روانشناسی ایرانعضو انجمن

بیشتر بخوانید

دکتر روانشناس خوب در تهران

دکتر زیبا ایرانیمتخصص روانشناسی و روانسنجعضو هیئت علمی دانشگاه۲۸ مقاله علمی پژوهشی۳۲ تالیف کتابمدیر مسئول و موسس مرکز تخصصی روانشناسی

بیشتر بخوانید

روانشناس فائزه السادات میر باقری

فائزه السادات میر باقریکارشناس ارشد روانشناسیمشاوره فردی ( استرس و اضطراب .افسردگی وسواس )درمان خانوادگی ( زوج درمانی .مهارت های

بیشتر بخوانید

روانشناس دکتر محمد شمسی پور

دکتر محمد شمسی پورعضو نظام روانشناسیعضو انجمن روانشناسی سلامت و سالمندیعضو انجمن عصب روانشناسی نوروسایکولوژیرویکرد روان درمانی معنویمشاوره با رویکرد

بیشتر بخوانید

عاقبت بیماری اختلال دو قطبی چگونه است.؟

بیشتر بخوانید

علت سردی جنسی در روابط زناشویی

بیشتر بخوانید