روانشناس زهرا رفیعی

زهرا رفیعیکارشناس ارشد و روانشناسعضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایرانعضو انجمن روانشناسی سلامت ایرانعضو انجمن مطالعات سالمندی ایرانعضو انجمن

بیشتر بخوانید

زوج درمانگر خوب در شرق تهران

انسیه فصاحتکارشناس ارشد روانشناسی بالینیعضو سازمان نظام روانشناسیعضو انجمن روان شناسی سلامت ایرانعضو انجمن روان شناسی مطالعات سالمندیعضو انجمن عصب

بیشتر بخوانید

کلینیک های خانواده ایرانی در ایام نوروز

کلینیک های خانواده ایرانی در ایام نوروز پذیرای شما عزیزان می باشد مهدی گل خواه کارشناس ارشد روان شناسی عمومیعضو سازمان

بیشتر بخوانید

روانشناس نیره روستایی گرایلو

نیره روستایی گرایلوکارشناس ارشد روانشناسی شخصیتعضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایرانعضو انجمن روانشناسی مطالعات سالمندیعضو انجمن روانشناسی سلامتعضو انجمن

بیشتر بخوانید

روانشناس خوب در شرق تهران

زینب شریف عسکریکارشناس ارشد روانشناسیعضو سازمان نظام روانشناسی و مشاورهعضو انجمن روانشناسی مطالعات سالمندیعضو انجمن روانشناسی سلامتعضو انجمن عصب روانشناسی

بیشتر بخوانید

دکتر روانشناس خوب در تهرانپارس

محبوبه ایزدیدانشجوی دکتری روانشناسی عمومیدارای پروانه تخصصی از سازمان نظام روانشناسی ایرانعضو سازمان نظام روانشناسی ایرانعضو انجمن روانشناسی ایرانعضو انجمن

بیشتر بخوانید

دکتر روانشناس خوب در تهران

دکتر زیبا ایرانیمتخصص روانشناسی و روانسنجعضو هیئت علمی دانشگاه۲۸ مقاله علمی پژوهشی۳۲ تالیف کتابمدیر مسئول و موسس مرکز تخصصی روانشناسی

بیشتر بخوانید

روانشناس فائزه السادات میر باقری

فائزه السادات میر باقریکارشناس ارشد روانشناسیمشاوره فردی ( استرس و اضطراب .افسردگی وسواس )درمان خانوادگی ( زوج درمانی .مهارت های

بیشتر بخوانید

روانشناس دکتر محمد شمسی پور

دکتر محمد شمسی پورعضو نظام روانشناسیعضو انجمن روانشناسی سلامت و سالمندیعضو انجمن عصب روانشناسی نوروسایکولوژیرویکرد روان درمانی معنویمشاوره با رویکرد

بیشتر بخوانید